REKISTERI JA TIETOSUOJASELOSTE

(Käyttäjärekisteri)

Tämä on SRG Kevytyrittäjät Oy:n tietosuojalain sekä EU:n yleisen tietosuoja- asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 7.1.2021.

 • Rekisterinpitäjä
 • SRG Kevytyrittäjät Oy
 • Ahventie 4
 • 02170 Espoo
Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö: Niko Stenbäck, SRG

Rekisteristä vastaa yrityksen hallinto. Rekisteriä koskevat tiedustelut pyydetään osoittamaan yrityksen hallinnolle kirjallisesti käyttäen seuraavaa sähköposti- osoitetta: asiakaspalvelu@laskutan.com

Rekisterin nimi

SRG Kevytyrittäjät Oy:n käyttäjärekisteristeri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste
 • Käyttäjän tietojen ylläpito
 • Käyttäjien valtuuttamien toimeksiantojen suorittaminen, kuten laskujen lähetys, palkanmaksu, vakuutusasioiden hoitaminen, perintä
 • Kyselyt, esimerkiksi asiakastyytyväisyyskyselyt
 • Lakiin perustuvien ja viranomaisten määräysten ja ohjeiden mukaisten velvoitteiden hoitamiseen, kuten veroasioiden hoitaminen

Henkilötietojen käsittely perustuu sopimukseen tai SRG Kevytyrittäjät Oy:n oikeutettuun etuun.

Henkilötietoja voidaan käyttää myös SRG Kevytyrittäjät Oy:n markkinointiin, ellei käyttäjä ole kieltänyt tietojensa käyttöä suoramarkkinointiin. Käyttäjiä profiloidaan ja henkilötietojen perusteella voidaan tehdä automaattiseen käsittelyyn perustu- via päätöksiä, kuten lisäpalveluiden kohdennettuun tarjoamiseen.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennetaan seuraavia tietoja:

 • Nimi
 • Yhteystiedot (puhelinnumero ja sähköpostiosoite)
 • Ikä
 • Sukupuoli
 • Ammatti
 • Sukupuoli
 • Henkilötunnus
 • Kansalaisuus ja tiedot työluvasta tarvittaessa
 • Verotustiedot
 • Mahdolliset ulosottotiedot
 • Palkanmaksuun liittyvät tiedot
 • Asiointiin liittyvät tarpeelliset tunniste- ja tekniset käyttötiedot, kuten asiakaspalvelun puhelutaltiot, evästeet ja lokitiedot, kilometrikorvauksiin liittyvä paikannustieto
 • Kopio henkilöllisyystodistuksesta tarvittaessa
Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niiden käsittely on tarpeen kerättyjen henkilötietojen käyttötarkoituksia varten enintään 10 vuoden ajan henkilön vii- meisestä käyttötapahtumasta, ellei rekisteröity ole peruuttanut mahdollisesti antamaansa suostumusta. Henkilötietoja voidaan säilyttää pidemmän aikaa, mikäli tämä on tarpeen lainsäädännön tai muun viranomaislähteen määräämän kuten esim. kirjanpitolain velvoitteen täyttämiseksi.

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot kerätään pääsääntöisesti rekisteröidyltä itseltään. Henkilötietoja kerätään ja päivitetään myös henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavilta viranomaisilta.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Henkilötietoja luovutetaan palveluntarjoajille, jotka käsittelevät henkilötietoja SRG Kevytyrittäjät Oy:n lukuun salassapitovelvollisuuden ja sopimuksen tietosuojavel- voitteiden mukaisesti.

Henkilötietoja voidaan luovuttaa myös kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa esimerkiksi viranomaistahoille, joilla on oikeus tietojen saantiin.

Tietojen siirtäminen

Tietoja ei siirretä Euroopan unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Kuvaus rekisterin suojauksen periaatteista

Mahdollinen manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa, jonne on pääsy vain erikseen nimetyillä henkilöillä, joille se on työtehtävien suorittamisen kannalta välttämätöntä.

Käyttäjänseuranta

Käytämme Leadoon käyttäjänseurantaa seurataksemme miten käyttäjämme liikkuvat nettisivuillamme ja yhdistämme tämän datan käyttäjän tietoihin
joita kerätään esim. Chat interaktioiden kautta. Leadoo käyttää etag seurantaa joka teknisesti eroaa keksipohjaisesta seurannasta, mutta johon pätee samat lainalaisuudet kuin evästeisiin. Tarkista Leadoo Marketing Technologies Oyn tietosuojakäytäntö
(https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fleadoo.com%2Fprivacy-policy%2F&data=04%7C01%7Cmarko.kauria%40weistamo.fi%7Cbf10d5b8bc8345f317f608d98e12c45a%7C958c9829d4794373b99a96716e66cc96%7C0%7C0%7C637697033535634265%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=thlTve1ElOR8CizGCYeLKisw5RkSFjy%2BDEiSLFPQ7h0%3D&reserved=0) tietääksesi enemmän siitä mitä järjestelmässä seurataan. GDPR mielessä me toimimme kontrollerina ja Leadoo datan prosessorina. Mikäli et halua että sinua seurataan voit tyhjentää selaimesi välimuistin. Lisätietoja siitä miten Leadoo toimii tarkista https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fleadoo.com%2Fprivacy-policy-processor%2F&data=04%7C01%7Cmarko.kauria%40weistamo.fi%7Cbf10d5b8bc8345f317f608d98e12c45a%7C958c9829d4794373b99a96716e66cc96%7C0%7C0%7C637697033535634265%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=MBOApPKFWo8W88NoQhUxZophxD7JLvjaA%2F9rIAfJWjY%3D&reserved=0

User tracking

We use Leadoo's tracking service to follow what users are doing on the site and combine this behavioral data with other data we can gather from e.g. chat interactions. Leadoo uses etag tracking in order to hook together the same users behavior over several sessions – in practice this works similarly to cookie based tracking. Please check out Leadoo Marketing Technologies Ltd's Privacy Policy
(https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fleadoo.com%2Fprivacy-policy%2F&data=04%7C01%7Cmarko.kauria%40weistamo.fi%7Cbf10d5b8bc8345f317f608d98e12c45a%7C958c9829d4794373b99a96716e66cc96%7C0%7C0%7C637697033535634265%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=thlTve1ElOR8CizGCYeLKisw5RkSFjy%2BDEiSLFPQ7h0%3D&reserved=0) for more information on what is tracked and what your rights are. Leadoo works as the Processor and we work as the Controller for the data in terms of GDPR. You can stop the tracking by emptying your browser's cache after the visit. For more on how Leadoo works as a GDPR compliant processor, see
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fleadoo.com%2Fprivacy-policy-processor%2F&data=04%7C01%7Cmarko.kauria%40weistamo.fi%7Cbf10d5b8bc8345f317f608d98e12c45a%7C958c9829d4794373b99a96716e66cc96%7C0%7C0%7C637697033535634265%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=MBOApPKFWo8W88NoQhUxZophxD7JLvjaA%2F9rIAfJWjY%3D&reserved=0

Asiakaspalvelu avoinna ma-pe 8-16
Soita 09 - 615 006 06
asiakaspalvelu@laskutan.com
Laskutan.com
Tietosuojaseloste
Liity tästä